Søg

Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 23. februar 2018 kl. 19.00 i Foreningens lokaler på GP.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflægger beretning.

 3. Juniorlederen aflægger beretning.

 4. Nedsatte udvalg orienterer Generalforsamlingen.

 5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

 6. Indkomne forslag drøftes og bringes til afstemning.

 7. Fastsættelse af kontingent og indskud.

 8. Valg til bestyrelsen jævnfør §8.

 9. Valg til juniorudvalg.

 10. Valg til andre udvalg.

 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 12. Valg af 1 revisorer.

 13. Valg af 1 revisorsuppleant.

 14. Eventuelt.

Ad 6: Bestyrelsen ønsker at drøfte og evt. vedtage en brugerafgift på 50 kr. for brug af el-motoren, idet der er store udgifter ved vedligeholdelse og fornyelse.

Ad 8: På valg er Steen for 1 år, JensT, Michael og Hans-Erik for 2 år.

Ad.9: På valg er Kasper J, Michael, Freddy og JensT

Ad 10:      Båd: Palle Lund

               Klublokale: Freddy, Flemming, Peter S. og JensT

               Miljø: Freddy, Søren B. og JensT

               Hjemmeside: JensT, Michael M og Kasper J

               Tur: JensT, Børge, Jan A, Michael M og Kasper J.

Ad 11:      Jan Andersen og Peter Schultz er på valg

Ad 12:      Kim Riis og/eller Henrik Dunk er på valg.

Ad 13.      Hardy Høj er på valg.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning: 3 stk. smørrebrød og en øl/vand for 50 kr. Bestilling hos Steen tlf. 54 82 28 25 mail steenib@gmail.com eller JensT tlf. 54 44 43 58 mail jenstudvad@gmail.com senest den 20. februar.

Tunderupløbet, jan 2018

Der er nu lagt gydegrus ud i Tunderupløbet, og havørrederne har taget godt imod de nye forhold. Desværre har ejeren været plaget af, at der er mange mennesker, der har været ude for at kigge. Så derfor:

Respekter, at stykket er privat ejendom, og det er ikke tilladt at færdes der uden ejerens tilladelse.

Turreferater

Så er der referater fra

Havtur efter fladfisk den 24. september

Mertz’ fladfiskekonkurrence den 30. sptember, med Carsten som vinder.

Tur på Maribo Sø den 14. oktober

Se nærmere under turreferater.

Blog på WordPress.com.

Up ↑