Søg

Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Tunderupløbet

Restaurering af Tunderupløbet

I samarbejde med Rune Hylby fra ”Grusbanden” er vi gået i gang med et projekt, der skal forbedre mulighed for gydning og opvækst af havørreder i Tunderupløbet.

Det drejer sig om ca. 600 meter, hvor der skal udlægges gydegrus og sten. De to lodsejere har begge givet tilsagn under forudsætning af, at udbedringen bliver gjort lovlig og ikke går ud over drænrør og mulighederne for vandafledning.

Rune med lodsejer Anders Mondrup

Guldborgsund Kommune vil snarest opmåle løbet, og vi håber så på endelig godkendelse. Planen skal i offentlig høring i 4 uger. Derefter skal vi søge om penge til gydegrus, som kommunen vil lægge i passende bunker. Den ene lodsejer vil gerne komme med sten, så vi skal se frem til en dag, hvor foreningens medlemmer og andre frivillige skal ud med skovl og trillebør. Det vil formentligt ske i juli/august.

JensT

Geddetur den 18. marts

Geddetur på Maribo Sø den 18. marts

Vi havde fyldt 3 både med 8 forventningsfyldte fiskere til denne geddetur på Maribo Sø. Vejret var ikke just med os. Regn og kraftig blæst mødte os, men vi fik dog bådene i vandet og begyndte at fiske.

Regnen aftog, men blæsten tog til. Jeg var i båd med Søren og Freddy, og det lykkedes Søren af få en pæn gedde på 3 kg om bord. Så tog vinden til, og vi lagde os i læ af Hestø uden dog at mærke yderligere til fisk. Godt forfrosne besluttede vi at sejle hjemad ved 12.30 tiden.

De andre både havde opgivet, og båden med Peter, Helge og John havde fået 3 gedder. Torben fiskede sammen med Børge og havde kæmpet med en fisk et par minutter, hvorefter fisken gik sin vej.

JensT

 

Havtur den 11. marts

Torsketur den 11. marts

Efter de nye kvoteregler må vi kun fange 3 torsk pr. mand pr. dag i marts og april måned. Så måske det var årsagen til, at vi kun var 7 mand med på M/S Hanne denne første havtur. Imidlertid må vi indse, at det her med 3 torsk kun kan være et forsøg på at få os til at opretholde en vis form for optimisme.

Erik Johansen sejlede og sejlede, og der var vist næppe et sted, hvor vi forsøgte og forsøgte. Lige lidt hjalp det. Da turen var slut, havde vi på båden kun fanget en eneste lille torsk på ca. 1 kg, som Leo havde heldet til at tage.

Det rejser spørgsmålet: Er torskebestanden i Langelandsbæltet kollapset? Der er ingen tvivl om, at bestanden falder år for år. Overfiskeri, forurening, ødelæggende redskaber og/eller dårlig administration?

Under alle omstændigheder må vi nok indstille os på, at vi ikke får godt torskefiskeri igen og være glade for den tid, hvor vi har haft mange store oplevelser.

JensT

Blog på WordPress.com.

Up ↑