Søg

Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Åbent hus/ Havnens Dag

Åbent hus/ Havnens Dag 2017

Som I sikkert alle sammen ved, afholdt vi åbent hus i forbindelse med Havnens Dag den 10. juni 2017. Det sparede os for en del udgifter, først og fremmest til reklame.

Dagen startede meget sløvt, der kom ikke mange gæster, men da vi kunne lokke med pølser, øl og vand, dukkede der efterhånden flere op, og vi havde den største omsætning på vores amerikanske lotteri nogen sinde.

Det var tydeligt, at publikum ikke var målrettet lystfiskeri, og vores loppemarked havde ikke den store omsætning. Undertegnede fik dog solgt for ca. 300 kr.

Der var vel anslået ca. 750 mennesker til Havnens Dag, men de fleste gik ikke op til os.

Vi fik dog et pænt overskud på godt 1500 kr. på arrangementet, og bestyrelsen vil gerne takke de ca. 15 medlemmer, der dukkede op og gav en hånd med.

JensT

3 nye klubrekorder

Der er slået 3 klubrekorder her i foråret

Kasper Christensen med skælkarpe på 16 kg

Jan Andersen med laks på 8 kg fanget i Skjern Å

Og Jan igen med pighvar på 4,14 kg fanget i Vesterhavet

Tunderupløbet

Restaurering af Tunderupløbet

I samarbejde med Rune Hylby fra ”Grusbanden” er vi gået i gang med et projekt, der skal forbedre mulighed for gydning og opvækst af havørreder i Tunderupløbet.

Det drejer sig om ca. 600 meter, hvor der skal udlægges gydegrus og sten. De to lodsejere har begge givet tilsagn under forudsætning af, at udbedringen bliver gjort lovlig og ikke går ud over drænrør og mulighederne for vandafledning.

Rune med lodsejer Anders Mondrup

Guldborgsund Kommune vil snarest opmåle løbet, og vi håber så på endelig godkendelse. Planen skal i offentlig høring i 4 uger. Derefter skal vi søge om penge til gydegrus, som kommunen vil lægge i passende bunker. Den ene lodsejer vil gerne komme med sten, så vi skal se frem til en dag, hvor foreningens medlemmer og andre frivillige skal ud med skovl og trillebør. Det vil formentligt ske i juli/august.

JensT

Blog på WordPress.com.

Up ↑