Listen over klubrekorder er desværre ikke ajourført i lang tid. Det er nu håbet, at alle, der har noget at indvende mod listen, yderligere data, eller som har slået de her nævnte rekorder, vil henvende sig til bestyrelsen med de rigtige data. Skriv til jenstudvad@gmail.com

Det kan måske undre nogen, at der er medtaget så mange arter, hvor der ikke er fanget fisk af vores medlemmer. Det skyldes, at listen er udarbejdet med alle de arter, hvor der er officielle danske rekorder. ”Vores” liste skelner dog mellem havørreder fanget fra kyst og havørred fanget ved trolling. Det samme gælder for laks.

Ferskvand

Art Vægt i kg Dato Navn Fangststed
Aborre 1,75 4.10.13 Kasper Christensen Guldborgsund
Brasen 2,15 Johan Dalmeijer
Bækørred 0,6 Jan Andersen Raasted Lilleå
Flire Ledig
Gedde 12,5 Marts 93 Michael Madsen  Mose ved Nørreballe
Græskarpe Ledig
Havørred 3,0 7.9.2014 Jan Andersen Skjern Å
Helt Ledig
Knude Ledig
Laks 9,5 Jan Andersen Skjern Å
Regnbueørred 1,0 Jan Andersen Skjern Å
Regnbueørred P&T 7,25 René Dokkedal
Rimte 0,36 ?.03. 2014 Kasper Christensen Tingsted Å
Rudskalle Ledig
Sandart Ledig
Skalle 0,54 Morten Barholt
Skælkarpe 16 Kasper Christensen Sø ved Sundby L.
Spejlkarpe 10,5 10.9.2016 Kasper Christensen Ved Sakskøbing
Suder 3,7 9.3.2016 Kasper Kristensen Marrebæk Kanal
Stalling 0,4 Jan Andersen Raasted Lilleå
Søørred Ledig
Ål 1,00 forår 2013 Kasper Christensen Nakskov Indrefjord

Saltvand

Art Vægt i kg Dato Navn Fangststed
Berggylt 0,34  13.8.16 Jens Tudvad Øresund
Blåstak Ledig
Brosme Ledig
Gråtunge Ledig
Gedde 15,3 1948 G. Teilman
Havbars Ledig
Havkat 1,80 Tom Andersen
Havtaske 17,50 Simon Mørck Det Gule Rev
Havørred, kyst 7,80 21.4.93 Carsten G. Christensen Abildvig
Havørred (trolling) Ledig
Helleflynder Ledig
Hestemakrel 0,55 23.8.15 Steen Andersen Det Gule Rev
Hornfisk 0,68 12.5.13 Børge Thorsen Smålandshavet
Ising 0,85 2006 Jan Andersen Langelandsbæltet
Knurhane 0,20 Carsten G. Christensen Kattegat
Kuller 2,3 23.8.15 Leo Madsen Det Gule Rev
Kulmule 1.1 22.8.09 Jens Tudvad Det Gule Rev
Laks (kyst) 2,00 16.4.91 Carsten G. Christensen Stubbehage
Laks (trolling) Ledig
Lange 7,00 12.6.00 Søren Mørck Det Gule Rev
Lubbe 6,00 30.3.00 Steen Andersen Det Gule Rev
Makrel 1,40 17.8.90 Jens Tudvad Sjællands Rev
Multe Ledig
Pighaj 6,20 Bjørn Jacobsen Kattegat
Pighvar 4,14 17.5.17 Jan Andersen Vesterhavet
Regnbueørred 4,25 1988 Kenneth Rasmussen Grønsund
Rødfisk 0,25 11.6.00 Jens Tudvad Det Gule Rev
Rødspætte 1,644 24.10.16 Leo Madsen Langelandsbæltet
Rødtunge Ledig
Sej 6,25 18.8.08 Jens Tudvad Det Gule Rev
Sild 0,35 7.11.93 Jens Tudvad Øresund
Skrubbe 1,85 Børge Thorsen Langelandsbæltet
Skægtorsk Ledig
Slethvarre Ledig
Sortvels Ledig
Stenbider Ledig
Sømrokke Ledig
Torsk 24,00 Peter Schultz Det Gule Rev
Tun Ledig
Tærbe Ledig
Ulk 0,40 Leif O. Christensen
Ål Ledig

 

Opdateret 03/09/2015