Beretning for 2017, LNF1920

Jeg vil, ligesom jeg plejer, starte med at ridse formålet med vores klub op, sådan som det fremgår af vores vedtægter. Vi skal stille fiskevande til rådighed for vores medlemmer, arrangere ture og deltage relevante råd og nævn.

Vi har i år planlagt og gennemført et rigt og varieret antal ture. Havturene med M/S Hanne i samarbejde med Storstrømmen har været velbesøgte, men desværre må vi også her konstatere, at det går tilbage for fiskebestandene. På første torsketur lykkedes det kun at fange en eneste torsk på hele båden. Og jeg synes, at det er blevet sværere at fange fladfiskene om efteråret. Vi prøvede et nyt koncept med turen til Det Gule rev, måske er vi ikke så omstillingsparate, når det gælder noget nyt, idet kun to fra de tidligere ture deltog i den todages havsafari, som vi gennemførte. Den første dag var vi blæst inde, men der var gode fangster på anden dagen. Vi har haft vellykkede ture til Maribo Sø med gedder op til 4,4 kg og bådene har været luftet godt igennem. Vi fik ikke lov at fiske i Jacobs moser i år, men vi har ved Peters hjælp fået lov til at fiske på en af ”vores” gamle lokaliteter i 2018, nemlig moserne ved Byskov. Sildeturen forløb med succes. Vi har takket være Nicolaj Eriksen gennemført et velbesøgt kursus i fluefiskeri.

Klubaftenerne har også i år været rimeligt velbesøgt med en 8-10 deltagere i snit. Personligt kunne jeg godt ønske mig, at vi udnyttede vores faciliteter bedre. Vi har fremviser og lærred, vi har mulighederne for at fremstille grej, fluer, knive med meget mere, lad os benytte os mere af disse muligheder.

Vi er i dag 65 medlemmer, og vi har gennem de sidste ti år været på nogenlunde samme niveau. Vi har gennem ”Åbent Hus” i forbindelse med ”Havnens dag” forsøgt at få flere medlemmer. Desværre gav det heller ikke i år ny medlemmer, da vi ikke havde tid/kunne modtage penge, men kun uddele girokort. Dette er nu ændret, idet vi er blevet medlem af ”Fiskekort.dk” under DSF. Her er det muligt at betale på samme måde, som man betaler ved anden nethandel via. mobiltelefoner mv. Jeg vil opfordre alle til at bruge 5 minutter til at sætte sig ind i ”Fiskekort.dk”, så I kan få nye medlemmer til at melde sig ind med det samme. Desuden har vi deltaget med en stand ved Lindholmcentret, hvor mange børn prøvede at kaste med flue for første gang i deres liv.

Vi har tidligere haft meget store udgifter til at trykke vores lille interne blad – Lystfiskeren. Disse udgifter er skåret kraftigt ned, idet Jacob P. har sørget for, at vi gratis kunne få en af Dagbladet Informations store printere, som de ikke havde brug for mere. Vi har, som I også har set, besluttet, at man kan frasige sig bladet i papirudgaven (det har ca. 12 benyttet sig af), således at man ”nøjes” med en elektronisk udgave.

Vores hjemmeside har haft et udfald på en lille måneds tid. Det var udbyderen af programmet, der havde kludret i det og ikke fået fornyet på trods af vores indbetaling. Ellers fungerer den fint med et opdateret indhold.

Vi har i år deltaget aktivt i miljøarbejdet, først og fremmest ved at deltage i en samarbejde med Grusbanden fra Fishing Zealand om at restaurere Tunderupløbet, hvor flere medlemmer mødte op for at deltage i udlægningen af gydegrus. Ørrederne har taget godt imod, og der vel 20 gydegruber på strækningen. Det er værd at notere sig, at vi i den forbindelse har haft et godt samarbejde med landbrugerne. Det er som om, at mange landmænd godt er klar over, hvilke naturværdier, der skjuler sig på deres jorde. Men når vi når op i organisationerne, møder vi igen ”nyttekulturen”.  Vi arbejder lige nu med et lignende projekt ved ”Dølle Å”, som skal løbe af stablen her i sommer.

Desværre blev vi snydt af vores leverandør af udsætningsfisk i år, og der er således hverken sat smolt eller yngel ud i år. Flemming fra Vork Dambrug har lovet, at dette ikke vil gentage sig.

Grønt Råds funktionsperiode følger byrådets, og Udvalget for Teknik og Miljø skal beslutte, om de ønsker et Grønt Råd i næste byrådsperiode. Det ser heldigvis ud til, at udvalget accepterer dette, og udvalget ønsker endda direkte kontakt til Grønt Råd via jævnlige møder. Jeg deltager fremover gerne i Grønt Råd, medens Hans-Erik overtager pladserne i brugergrupperne for Guldborgsund og Naturområdet ved Nr. Vedby.

DSF er stadig i krise med et underskud ift budgettet på ca. 1.2 mio kr. hvilket skyldes manglende medlemmer og vigende indtægter på reklamer. Udmeldelser har haft følgende begrundelser. 1. For dyrt, 2. tvungent medlemskab af DSF og 3. Sportsfiskeren er ikke frivilligt. DSF forsøger sig med en ”svensk” model, der betyder, at fremtidige foreninger kan melde sig ind med fuldt medlemskab, som vi kender i dag, et grønt foreningsmedlemsskab, som giver ret til at trække på DSFs ekspertise indenfor det grønne område og et blåt, der giver adgang til de administrative fordele, som DSF giver. Medlemmerne i de to sidste kategorier er ikke medlemmer af DSF, modtager ikke ”Sportsfiskeren” og modtager ikke service fra DSF. Men det giver støtte til en aktiv kamp for at sikre for bæredygtigt lystfiskeri for alle.

I bestyrelsen finder vi selvfedt, at vi egentligt gør vores arbejde godt, men at vi har den fejl, at vi er for dårlige til at uddelegere arbejdet. Så derfor: Vi kan godt bruge lidt hjælp.

Og hermed overgiver jeg beretningen til drøftelse på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets pokaler 2017

 

Havørredfad:  Søren Munch Christensen, 4,3 kg

 

Fladfisk: Jan Andersen, Pighvar, 4,14 kg

 

Torsk: Jens Tudvad, 13,5 kg

 

Gedde: Jens Tudvad, 4,4 kg

 

Aborre: Jens Tudvad, 0,89 kg

 

Senior 3: Jan Andersen

 

Senior 2: Kasper Christensen

 

Senior 1: Jens Tudvad