Fladfiske-/ torsketur den 30. maj

Egentlig skulle vi have fanget torsk denne dag, men nedslående resultater på de første ture gjorde, at vi lavede den om til en kombitur med kun 7 deltagere. Erik Johansen på M/S Hanne gik ud til torskestederne fra morgenstunden, og vi prøvede ihærdigt at fange nogle torsk, og det blev da også til 5 små stegetorsk. Da en enkelt fisker ugen før havde fået hele 26 flade, havde vi store forventninger til dette fiskeri. Men vi blev atter en gang skuffet. Fiskene stod meget spredt, og de 4 timers fiskeri efter flade endte med 35 fisk ialt til os 7. Michael fik 9, Jens 7, og Niels tog 6 med hjem. Vejret var godt, og vi havde således en god dag på Langelandsbæltet.

JensT

Mosetur den 29. marts

Og vejret kort: sne- og sludbyger, vinden 12 m/s fra nord/nordøst, max. temp. 5 grader.

Når vinden er i nord, bliv hjemme hos mor.

Det lykkedes dog både Peter S. og Freddy at fange fisk.

Mosetur den 15. marts

Vi var kun tre, der havde lyst til at prøve lykken i Byskov Mose denne søndag morgen. Peter, Freddy og undertegnede. De to førstnævnte startede kl ca.7, og de fik en fint fiskeri fra morgenstunden. Og da jeg ankom til mosen ved 10-tiden, var de på vej hjem. Peter havde fanget 10 gedder, med 3,2 kg som største, Freddy havde fået 2 med max. 2½ kg. Så jeg havde mosen helt for mig selv resten af dagen. Jeg fik hurtigt en par gode hug, men tabte fiskene igen. Så en lang pause, hvor intet skete. Så kom der endelig fast fisk, ca. 2½ kg, og lidt senere igen en par tabte fisk, inden jeg stoppede fiskeriet med en fisk på 1½ kg. (Det gav næsten i alt 1½ kg ren geddefars til deller).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Da jeg kom, blev jeg ”hils velkommen” af 4 traner, havørnen kom forbi og lagde hele vandfladen øde fri for fugle, et par halemejser havde meget travlt med hinanden og hele tiden kunne man høre rørdrummen ”tude”.

JensT

Fiskeriet i Skjern Å og en ny klubrekord i laks

Jeg har i 2019 været heldig at slå klubrekorden for laks med yderligere et kilo, idet jeg i september fangede en laks i Skjern Å på anslået 9 kg og 96 cm. Det skete i en fantastisk uge, hvor jeg landede yderligere 2 laks på 86 og 94 cm. Fiskens vægt er anslået, da der krav om genudsætning, når kvoterne er opbrugt. Jeg tog et lynhurtigt billede af laksen inden genudsætningen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fiskene blev fanget på en flue, som jeg har gået og udviklet på de sidste 4 år, og som nu for alvor begynder at vise sit værd. Jeg kalder den Ågårdsfluen, idet jeg fisker meget på Ågårdsstykket af Skjern Å, der er en del af Borrisstykkerne. Fluen er en kombination af en klassisk dansk lakseflue og så en Alaskaflue, og jeg har købt materialerne til fluen netop i Alaska. Jeg binder nu fluen med en hængende krog i en fletline, idet der i Skjern Å er krav om små enkeltkroge. De små kroge gør det svært at kroge de store fisk, og alene sidste år tabte jeg 5 laks på de små kroge, inden jeg fandt på at lade krogen hænge.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jens Tudvad og jeg har fisket i Skjern Å hvert år siden 2007, og igennem alle disse år har vi gradvist lært åen bedre at kende. Laksene i åen hugger ofte på ganske bestemte pladser, og det er guld værd at vide, hvor disse er. Vi har oplevet, at vi år får år får stadig flere kontakter med fisk og også lander flere, hvilket sker dels på baggrund af vores erfaringer men selvfølgelig også i takt med, at åen er blevet bedre og bedre. Men åen er svær at læse, da den er ret stor med temmelig brunt vand. Vejret og især vinden er altid en faktor, der indgår i fiskeriet i det vestjyske!

Laksene i åen er meget tykke og stærke, og de giver en fantastisk oplevelse, når de hugger. Især også fordi, der er så fantastisk mange kast mellem hvert hug. Jeg mødte i sommers 5 tyskere, der har fisket i åen i 10 år , 2 uger om året, og de havde endnu det første hug til gode. Så der skal arbejdes hårdt, men når hugget kommer , glemmer man de mange timer forud.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Om foråret stiger de blanke laks, og udover sommeren og efteråret bliver fiskene så gradvist mere farvede, men vi har landet blankfisk også i september. I 2019 blev der i åen landet lige over 1700 laks, hvor ca. 1200 var mellem 3-7 kg og 350 var storlaks over 7 kg, hvoraf ca. 130 var over 10 kg. Et dagkort koster typisk 350 kr., men vi fisker med årskort, der koster 1.600 kr. Sæsonen går fra 15. april -15. oktober.

Jeg har eksperimenteret utrolig meget med mine flueliner, og jeg er i sommers endt op med at bruge et Zpey Hybrid linesystem synke 3-4 eller synke 5-6 med synke 6 eller 7 spidsen. Systemet er udviklet til netop Skjern Å, og jeg mærker en klar stigning i hug, efter at jeg er gået over til dette system.

Den store fisk tog på synke 5-6, hvor jeg havde tilføjet yderligere 3 m af synke 8 på spidsen, da vandet var ekstremt højt.

 Udover laks er der også andre fisk i åen – både havørreder og fine aborrer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvis nogen fra klubben vil forsøge sig i åen, kan de bare kontakte mig, hvis de har brug for råd og vejledning!

Jan Andersen.

Godt vejr på Langelandsbæltet

Torsketur den 7. april

Vi var 5 fra LNF1920 og 5 fra Storstrømmen + 1 gæst, der tidligt en søndag morgen tog på torsketur fra Onsevig med M/S Hanne, og der blev i løbet af dagen da også fanget mange pæne torsk, skønt fangsterne var meget ujævnt fordelt. Desuden en masse fisk, der godt nok holdt målet, men som blev sat ud igen. Vejret var stille, men strømmen drillede. Skønt vi drev den rette vej hen over bunden, var strømmen dernede således, at pirkene fra pirkesiden drev over på kastesiden, hvilket gav anledning til en del ”sjov”. Børge fik flest med hele 10 af de 35 torsk, så han måtte låne sig ind på en andens kvote. Største torsk var omkring 4 kg, men der var mange på omkring 2-3 kg.

Der var da enkelte gedder

Geddetur den 31. marts

Vi blev desværre kun 4, der ville fiske gedder i Byskovmoserne denne dag. Peter og hans ven lagde ud ved moserne ved 8-tiden, og de havde fanget 11 tilsammen i den første time, men så sluttede den hugperiode. Freddy og Jens kom til direktørtid, og der var intet liv.

Da Peter kørte hjem fik han dog 2 mere og nåede således op på 9 gedder med største på 3-4 kg. Freddy fik nok af ”den døde mose” og kørte hjem, medens JensT tog et par timer til. Det gav da også 2 gedder med største på ca. 2 kg.

Det var pudsigt, at gedderne kun huggede i en bestemt mose.

Fladfisketur søndag den 11. november

Vejret var rimeligt, da vi sejlede ud fra Onsevig med Erik Johansen. Vinden var lidt frisk fra syd-øst, men ikke værre, end det var rimeligt for de fleste. Vi sejlede langt mod syd, næsten ned til færgeruten, før vi fandt fisk af betydning. Der kom mange fine skrubber og isinger om bord. Børge fik en skrubbe på 925 g, godt nok kroget i halen, og Jens fik en ising på 620 g. Han var også ubeskeden at tage de fleste -23 stk. i alt.

Det var en dag, hvor der skulle farver på forfangene. Således var Freddy ikke heldig med et ”ferskt” forfang. Han stod lige ved siden af Jens og fangede kun en, selv om han skiftede agn flittigt. Den blev fanget ca. 140 fisk i alt.

JensT

Sildetur den 2. november

Der var god plads på Antares fra Elidarederiet efter sild, og kursen blev sat på Kobberværket på sverigessiden af Øresund. Skipper søgte og søgte, men sildene stod desværre spredt i småflokke, så det blev ikke til det helt store. En times tid før slut kom der lidt samling på dem, og det reddede dagen lidt. Jens, som var den, der fangede flest, fik fanget 84 sild, en makrel og en sej.

Vi havde lavet et væddemål om største torsk, som 8 deltog i. Hans Erik ønskede dog ikke at deltage, hvilket nok ærgrede ham bagefter, idet han fangede den eneste torsk over målet. Den vejede vel omkring 2½ kg. Han og Hardy fangede desuden en del sej.  Endelig blev der fanget en lange, som skipper fik med hjem.

JensT

Fladfisketur den 6. oktober med M/S Hanne

For en gangs skyld kunne vi ikke klage over vejret, da vi sejlede på fladfisketur på Langelandsbæltet. Lidt diset, men ikke en vind, hvilket gjorde, at vi ikke drev ret hurtigt. Og fiskene var sultne efter mange dages blæst, hvor de havde gravet sig ned, så der var fisk til alle. Og det lykkedes Daniel fra Vordingborg at tage en skrubbe på godt et kg. Der kom dog lidt vind og skyer 1½ times tid ved middag, og fiskeriet tog af, men vendte dog tilbage.

Flest fik Niels med 26 flade med hjem, Michael og JensT fik hver 22. Så det var næsten som i de gode gamle dage. Ialt 179 fisk til 12 fiskere.

JensT

Torsketur den 10. juni

Det har været meget sløjt med torskene på Langelandsbæltet i de sidste sæsoner, men rapporterne peger på, at fiskeriet er på i bedring. Og det var der meget, der tydede på, da vi begyndte fiskeriet med Erik Johansen som skipper. Der blev ret hurtigt taget 5-6 fisk på 3-4 kg, heriblandt også en til Freddy. Jeg selv fik også et par stykker, men måtte se Erik gaffe forkert med det resultat, at den slog sig løs og genvandt friheden. Øv.

For efter et par timer vendte strømmen, og så blev det umuligt at fange andet end småfisk, og sådan fortsatte det så resten af dagen. Børge havde taget sild og skalrejer med, og det kunne fiskene godt lide den dag. Så Børge kunne tage et par stykker mere med hjem. Det blev vel til 30 torsk til 9 fiskere.

JensT
En tidlig morgen

Turen til Det Gule rev 2018

Vi var tre – Hans-Erik, Leo og JensT, der havde meldt sig til en 3-dages havsafari fra Thyborøn med M/S Nemo. Turen var bestilt af et hold tyskere på 9 mand, som havde prøvet turen før, så vi andre var ”bare” fyld. Vi sejlede ud ved 2-tiden om natten til mandag, og vi nåede frem ved 11-tiden om formiddagen. Vejret var helt roligt, der var havblik, så skipper Ivan havde besluttet, at vi skulle prøve nogle vrag med mange store langer. Det kom dog som en overraskelse for os tre fra Falster, at vraget lå på 130 m vand. Men langerne var der, og der blev snart landet fisk på 11 og 12 kg. og der blev i løbet af dagen fanget rigtigt mange (ca. 50) store langer. Vi prøvede vrag på 160 m vand, stengrunde på 100 -120 meter. Vi fik desværre ikke vores del. Hans-Erik kæmpede med at nå ned til bunden, Leo tabte et par stykker, medens Jens fik en på 7,2 kg og en på 2,4 kg. Desværre var der ikke mange andre arter på vragene, dog fik Leo en torsk på ca. 6 kg og en double med lubber på 3-4 kg.

Det begyndte at blæse, og der kom kulingvarsel for området, så skipper besluttede at gå ind på vores ”sædvanlige” stengrunde ved Hanstholm. En sejltur på ca. 10 timer, så vi var langt ude.

Kl. 5.30 blev vi vækket: Der var en kop kaffe. En times fiskeri og så var der morgenmad. Der var desværre kun småfisk på Revet at få den dag. ”Bonito” dukkede også op, men så vidt vi kunne forstå, fik de også kun småfisk. Min største torsk var på godt 3 kg, og sej på godt 2 kg og en enkelt makrel på 550 g. Plus et par knurhøns. Men der var mange fisk. Vi stoppede fiskeriet ved 16-tiden og overnattede i Hanstholm.

Ud igen i løbet af natten og vi prøvede adskillige positioner på vejen til Thyborøn. Igen var her mange torsk, men desværre var også de meget små, så der blev virkelig sat mange ud igen.

Vi ankom til Thyborøn kl. 18 og kunne begynde hjemturen.

M/S Nemo er et solidt stort skib med plads til 14 overnattende fiskere. Der er noget trangt ved sovepladserne, men det er vel ikke overraskende. Og der var god og rigelig mad.

Alt i alt må vi nok konstatere, at vi ikke var forberedte på fiskeri på så dybt vand, og at det var skuffende med så få større fisk på steder, som vi normalt har fanget godt på. Jeg havde vel ca. 25 kg. filet med hjem foruden 14 mindre stegetorsk, som det ikke var umagen værd at filetere.

JensT