Tur til Blekinge 13.-16. april

Vi var 5 forventningsfulde fiskere, der vendte snuden mod Blekinge for at fange gedder. Vi var blevet varmet godt op af Nicolai Martins, der har fungeret som guide for DSF til netop Blekinge, og vi drømte om mange og store gedder.

Vi indlogerede os i Lyckåhem – et hotel/vandrehjem 6 km. Nord for Karlskona, fine omgivelser til en rimelig pris. Og vi kørte straks til Sturkø ca. 30 km. Væk. Vi fandt et sted, hvor forholdene så ud til at være fine for gedderne med mulighed for en havørred. Men ingen fisk.

Næste dag (fredag) prøvede vi et par steder på øen, men stadig uden resultat. Lørdag videre ud til en ø kaldet Turkø. Endnu intet liv, ikke engang et eneste hug.

Hver dag med morgenmad på hotellet, bål med ristede pølser til frokost, og mad med hjemmefra til aften. Fint.

Bål til pølser på stranden

Søndag var hjemrejsedag søndag, og der var ingen, der havde mod på at fiske mere.

Så status: En rigtig hyggelig tur i godt selskab, 5 fiskere i 3 dage på gode steder gav ingen fisk.

Udsætninger den 24. april.

Så kom turen til årets udsætninger af mundingsudsætninger af smolt. Vi har fået tildelt lidt færre fisk end i de foregående år, men de er blevet spredt ud på de ”sædvanlige steder” bl. a. Sørup Å, Gundslev Å, Fribrødre Å, Tunnerupløbet, Marrebæk Kanal, Flintinge Å og Saxkjøbing Å. Så må vi blot håbe på, at de trækker ud på kysten og vokser sig store og ikke ender i maverne på skarv, odder eller sæl. Det var som sædvanlig Flemming fr Vork Dambrug, der kom med fiskene.

Sildetur den 11. november

Det var ellers lidt af en zoologisk have, da vi var på sildetur med ”Jaws” fra Vedbæk denne dag. Der var de sædvanlige måger – mest sølv- og sildemåger, men en enkelt sule og svartbag. Og det lykkedes Leo, at fange hele to lomvier – den ene kroget i vingen, mens den anden havde hugget rent på hans pirk. Det gav anledning til noget uro og skrigeri. Der var sæler i vandet, og vi så noget stort svømme meget hurtigt i overfladen – en tun?

Men der var da også sild, da skipper først havde fundet dem. Det var han desværre lidt længe om, men da vi lå i stimen, var der sild til alle. Vi havde vist alle et sted mellem 200 og 300 sild med hjem, og de var næsten alle store. Også en par makreller bed på, men der var desværre ingen torsk. Vejret artede sig, det holdt tørt. Vinden på 8-10 m/sek. gjorde ikke det store indtryk på ”Jaws”, tung og solidt bygget. Dette sammen med en god skipper gør, at vi vil bruge den til næste års makrel- og sildefiskeri.

Fladfisketurene i september og oktober er desværre blæst væk.

Turen til Det Gule Rev d. 15-19. august

Vi var 4 forventningsfulde lystfiskere, der drog mod Hanstholm den 15. august. Vi fik indlogeret os på et af rederiets huse, spiste aftensmad på Færgegrillen og gik tidligt til køjs. Sidste år nåede vi at reservere plads ikke mindre end tre gange, blot for at turene blev aflyst på grund af dårligt vejr. Og vejret kunne vi ikke klage over, da vi næste morgen tog ud mod Revet med Mølboen. Og vi fik da også fanget fisk- ikke det helt store, men dog fisk, hovedsaligt torsk. Og der var pænt med kuller, og en enkelt stor makrel blev det dog også til. Turen fik dog en kedelig afslutning, da en tysk medfisker fik en krog dybt i fingeren, og besætningen besluttede at skære en time af turen.

Næste dag tog Peter Schultz os med ud på en makreltur i sin båd. Peter har i mange år været vores ubestridte ”konge” af det Gule Rev, og han flyttede til Hanstholm for at slippe for den lange tur fra Nykøbing F. Peter har over 200 målere fra Revet, men han kan konstatere, at fiskeriet også på de kanter er på retur. Det er over 10 år siden, at han har stødt på en fisk over 10 kg. Og der var makreller til alle lige uden for havnen. Og vi havde vel fanget 159 pæne makrel efter 3 timers fiskeri, så behøvede vi ikke flere. Resten af dagen slappede vi af og sluttede med stegte makrelfiletter på grillen.

Torsdag tog vi ud med Bonito kl. 6. Der havde været en del blæst oppe ved Norge, og det satte en del sø, og søsygen gjorde et stort indhug i fornøjelsen. På et tidspunkt var ikke mindre end 6 fiskere søsyge. Men fiskeriet var stadig OK. Jeg selv fik en torsk på godt 6 kg som den største, en lange på 2½ kg, og et par store kuller. Så fiskerier var OK.

Vi fik fanget torsk, sej, lubbe, lange, kuller, makrel og knurhane på turen, så artsrigdommen er der stadig. Jeg selv fik 17 kg. ren filet med hjem + vel 50 makrel, så der skal gerne være til vinteren over. Ikke det helt store, men nok til, at vi forsøger at gennemføre turen til næste år igen. Gerne med flere deltagere.

JensT

Makreltur den 5. august

Allerede ved nytårstid havde jeg booket årets ture med rederiet ”Elida”. Elida blev imidlertid overtaget af Spar Shipping, men vi blev lovet, at alle ture blev gennemført som aftalt. Vi blev derfor noget overraskede, da vi skulle betale for turen. Prisen var blevet sat op fra 250 kr. til 400 kr. for pensionister og børn, for seniorer var prisstigninger dog lidt mindre. Til gengæld var der skåret en time af turen, så den kun skulle vare 6 timer i stedet for de aftalte 7. Efter diskussion med skipperen slap vi dog lidt billigere og blev henvist til at tale med Huber (se ham i det seneste nr. af Sportsfiskeren). Han kunne godt forstå vores synspunkt, og vi slap så med af betale det først aftalte beløb.

Desværre ville makrellerne ikke rigtigt lege med. De fleste af os brugte nok den forkerte metode med makrelfluer på en rig. Der var masser af makreller omkring båden, vi kunne se dem, men fluerne ville de ikke have. Derimod var der et par fiskere, der havde små sildestykker på en krog, og som lod stykkerne flyde (næsten) frit i vandet, og de fangede pænt med fisk op til kiloet. Alt i alt lidt af en øv-dag.

Aldrig mere ”Spar Shipping”, som vi har haft dårlige erfaringer tidligere. Vores øresundsture vil så vidt muligt fremover foregå med ”Jaws” fra Vedbæk. Der er aftalt sildetur den 11. november.

JensT

Mosetur den 27. februar 2022

Vi var hele ni personer, der ønskede at prøve kræfter med gedderne denne søndag. Fredningstiden gør, at vi må prøve moserne tidligere end vi plejer. Vejret var smukt og relativt lunt, havørn, rørhøg og spurvehøg undersøgte mosen for føde, medens rørdrummen kun lod sig høre. Og heldigvis var gedderne med på den. Vi fangede vel omkring 25 gedder i alt. De fleste havde en vægt på 1-2 kg, og den største vejede 4,7 kg. Så alt i alt en dejlig dag ved Byskovmoserne.

Mosetur den. 12. marts 2022

Det var med store forventninger, at 10 medlemmer tog ud til Byskov Moserne, idet der 2 uger tidligere havde der været et forrygende fiskeri. Men forventningernes glæde var størst. Det blev vel ikke til mere end 5 gedder, og ingen af dem vejede væsentligt over 2 kg. Naturen var stadig lige smuk og tillokkende, så det kunne man i det mindste glæde sig over.

Sildetur den 5. november

Vi tog ud (7 deltagere) med ”Havstrygeren” fra Helsingør kl. 8 om morgenen for at fiske sild til julefrokostborde, og vi kom langt omkring. Skipper annoncerede, at vi skulle ned til Hven og det kom vi. Og videre forbi Hven. 1½ times sejlads. Heldigvis fandt han en god stime, som vi kunne fiske på, og de næste to timer tonsede vi sild. Jeg fik 106 stk. dernede. Sildene slap op, eller stimen spredte sig, og skipper besluttede at tage nordpå igen, denne gang op langs sjællandskysten. Og her var absolut intet. Han prøvede flere steder, men der var bare ingen fisk. Folk holdt op med at fiske under disse umulige forhold, og vi stak ind i havnen ½ times tid inden den officielle sluttid. De gode tider kommer ikke dårligt tilbage, så de fleste havde sild nok til julen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det mest opsigtsvækkende ved turen var de elegante suler, der ligesom mågerne fulgte med båden.

JensT

Fladfisketur på Langelandsbæltet den 17. oktober

Det så fra begyndelse ud til, at strømmen ville drille denne søndag, hvor vi tog ud fra Onsevig med M/S Hanne, og Erik havde dagen før haft godt fiskeri efter rødspætter ovre ved Langeland, så kursen blev sat derover. Vi prøvede et par gange at fiske på vejen derover, men med meget ringe resultat.

Der var nu heller ikke meget liv ved Langeland til at begynde med, men pludselig kom der gang i fiskeriet og den ene fisk afløste den anden. Erik mener, at det var på grund af faldende vand. Vi fangede flest rødspætter, dog ikke i rekordstørrelse. Den største tilfaldt JensT-800 g. Daniel fra Storstrømmen fik flest fisk – 18 stk, medens JensT fik 16. I alt blev der fanget 133 flade den dag.

Således oplevet af JensT

Fladfisketur den 17. september

Vi ville prøve lidt nyt, så vi prøvede med en ny udgangshavn, så vi stævnede ud med ”Amigo” fra Langø Havn. Amigo er en god solid tung båd, og det var der brug for, da det blæste 8-10 m/sek.

Vi tog først turen hele vejen over Bæltet til Langeland, og her lå de andre både fra Spodsbjerg også. Desværre viste det sig hurtigt, at strømmen var endog meget stærk – 2,8 knob – og da båden lå, så linerne løb langs båden, var det meget vanskelige forhold, så efter et par timer tog vi over til Lollandssiden igen, men det var de samme elendige forhold. Så fangsterne blev ikke så store. JensT fik flest med 8 flade i alt. Største fisk vejede knap 600 g, og den tilfaldt en fisker uden for klubben, men han donerede præmien for største fisk til klub, kaffe- eller ølkassen. Tak for det.

Amigo er en dejlig solid båd at fiske fra

Makreller til alle

Vi var hele 10 tilmeldte, der tog på makreltur den 27. august. Vejrguderne var med os, næsten ingen vind og mest tørvejr. ”Arresø” satte i første omgang kurs med Vedbæk, dernæst yderligere sydpå og til slut endte vi lige nord for Hven, og her var makrellerne. Der blev kastet anker, og forfodringen kunne begynde. Vi kunne hele tiden se makreller i flokke rund om båden, og jeg selv havde efter et par timers fiskeri 14 makreller i kurven. Og her burde jeg have skiftet fangstmetode. Jeg havde hidtil fisket med forfang, men da det blev meget lyst i vejret, ville makrellerne ikke lege med længere. Jeg fik kun 2 yderligere resten af dagen.

Min nabo havde luret kunsten. Han fiskede med et blink på vel ca. 50 gram, og han havde bundet en tavs på ca. en meter og en enkeltkrog. Han agnede med et stykke sild, sænkede blinket ca. 1½ meter ned, og bang, så bed der ofte en makrel på. Så lærte jeg det.

Alle fik imellem 10 og 25 makreller hver, så vi var tilfredse, da vi atter kastede os ud i myldretiden med kurs mod Falster.

Øv – Øv og atter Øv

Det blev ikke til en Gule Røvtur, men til en øv-tur, da de to ture vi havde bestilt begge blev aflyst på grund af blæst.

Vi startede ellers mandag med godt humør kl. ca. 10 fra Vordingborg. Vi havde kontaktet rederiet, men de havde ikke taget beslutning om, hvorvidt turen blev aflyst, men bad os ringe igen, når vi nåede Storebælt. Så lød meldingen, at der var 85% chance for at turen blev gennemført dagen efter, så vi satsede og kørte mod Hanstholm. Imidlertid blev de 85% reduceret til 0% senere på dagen. Vi var da nået til Skive og besluttede at vende om, da to dage i Hanstholm virkede skræmmende. Torsdag blev også aflyst pga. blæst, men det havde vi også regnet med. Sådan er vilkårene på Nordsøen.

Vi har fået alle vores penge tilbage og må vente og se til næste år.

JensT

Fladfisketur den 6. juni.

Vi kunne ikke ønske os bedre vejr, end da vi stævnede ud fra Onsevig efter fladfisk med M/S Hanne med Erik Johansen som skipper. Men fladfiskene ville ikke rigtig lege med til at begynde med. Heldigvis begyndte de at bide, da et svagt højvande satte ind.

Vi tog i alt 65 flade med hjem til 10 personer. Michael M. fangede flest med 12, Jens T. fangede den største, en rødspætte på 1 kg. Niels fangede årets første makrel. Ellers blev der fanget hornfisk, ulke og enkelte småtorsk. Alex, Line og Magnus var med på kuttertur for første gang, og Alex fangede sin allerførste fisk. Tillykke.

Geddepræmiere 1. maj

Smukt vejr prægede Maribo Sø denne 1. maj, og det var da også 9 fiskere, der stillede op til geddepræmieren. 7 fra Storstrømmen og 2 fra LNF1920. Vi fordelte os i 5 fartøjer (2 var pontonbåde, hvor der var 1 plads på hver). Freddy, Tommy og undertegnede deltes om vores båd, som vi hentede ved Sundby.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er per-med-2-gedder.jpg
Per med dagens største

Freddy var helt med på catch&release, så meget, at han nåede at genudsætte 2 gedder, inden han fik dem ind i båden. Tommy fik sig en på opleveren, så en mindre gedde fulgte hans blink helt op af vandet, og endelig fik Jens landet en gedde på 2,7 kg.

Jens med gedde på 2,7 kg.

Kl 12. var der gang i bålet på Hestø, og vi kunne grille vores medbragte pølser (en enkelt havde dog medbragt bøffer), og vi kunne efter spisning og røverhistorier atter genoptage fiskeriet. Vores båd gik i havn ved 14-tiden.

Frokost i det grønne

Flest gedder fik Knud Stangegaard (guide i Fishing Zeeland) med 7. Han kunne med sin pontonbåd lægge sig lige op af sivene. Han landede alle sine fisk på sin fluestang. Største fisk fik Per – formand for Storstrømmen- en gedde på 4,5 kg.

JensT

Så er der udsat smolt og småørreder.

Den 15. april kom Flemming fra Vork Dambrug med den årlige portion fisk, der skulle udsættes i vore vandløb. Efter et smut til Møn kunne vi sætte smolt ud i mundingerne ved Sørup Å, Gundslev Å, Fribrødre Å, Tunderupløbet, Tingsted Å, Marrebæk Kanal, Flintinge Å, Sakskøbing Å og Hunså, i alt godt 43.000 fisk. Det har en størrelse (ca. 20 cm), der gør, at de trækker ud i havet og bliver blanke, og de skulle gerne nå mindstemålet på 40 cm senest næste forår.

Desuden blev der sat ca. 4000 mindre ørreder (ca. 12 cm) ud i Fribrødre Å og i Tingsted Å. De skulle gerne blive i åerne et år tid, inden de så trækker ud i havet.

Efter elektrofiskeriet sidste sommer skal der nu træde nye udsætninger i kraft. Som det ser ud nu får vi ca. 3.000 færre smolt, men 3.000 flere 1-årsfisk, der skal fordeles over flere vandløb.

Referat fra moseturen 27. marts

Gedder til alle

Der var endelig fangst til alle på geddeturen til Byskov Mose den 27. marts. Der var 6 fiskere, de første startede kl. 6.30, og de sidste tog hjem sidst på dagen. Start med regnvejr, men det klarede op i løbet af dagen. Og der var fisk til alle. Desværre blev det ikke til præcise optællinger eller vejninger, men der blev vel fanget ca. 15 gedder med vægt op på 4 kg.

Og glædeligt: Der blev fanget fisk i alle moserne, dog blev den største ikke prøvet på grund af den hårde vind. Det lover godt for næste år.

Referat fra geddeturen i Byskov den 14. marts

Det høvlede ned denne morgen, men det hindrede ikke Peter Schultz at møde op og tage dagens fangst. Det blev til hele 8 gedder. Freddy dukkede også op, ligesom Michael og hans ven John. Jens kom frem kl. 11.30, han skulle tage imod Sune og Kenneth, der ikke havde prøvet moserne før. De tre sidstnævnte fangede dog ikke noget, men John tog et par hen over middag, heriblandt dagens største på 3,3 kg

Og diskussionen gik: Fangede Peter alle de fisk, fordi han var tidlig på den, fordi han var den første, der prøvede, eller var det simpelt hen, fordi han er en fremragende fisker?

Det er dog foruroligende og underligt, at der kun er fisk i den ene af moserne. Tidligere var de over alt. Hvad kan det skyldes? Sådan var det også sidste og forrige år.

John med dagens største gedde 3,3 kg.

JensT

Jan have rigtig godt gang i fiskeriet. Han fik alene 20 flade, Leo fik 9, medens Jens måtte nøjes med 7. Leo fangede den største, en rødspætte på 850 gram. Der var i det hele taget fanget mange spætter, medens skrubberne var sjældne gæster i kurvene.

I alt blev der fanget 65 på hele båden fordelt på de 8 deltagere.