Sådan ser det foreløbige program for klubture ud for 2023.

Der vil forekomme rettelser og tilføjelser, så følg med på hjemmesiden og facebook siden.

Turene arrangeres for medlemmer af LNF1920 og Sportsfiskerforeningen Storstrømmen. Husk, at tilmeldingen er bindende, og der skal betales, hvis framelding betyder udgifter for foreningen.

Foreløbigt turprogram for 2023:

 

(S) betyder, at turene er fastlagt i samarbejde med ”Storstrømmen”

 

Lørdag den 4. marts og søndag den 12. marts. Mosetur til Byskov Moser. (S). Pris 100 kr.

Turleder JensT. Tilmelding jenstudvad@gmail.com eller på tlf. 26844358

13. – 16. April. (obs. ændring). Tur til Blekinge Skærgården efter gedder og havørred. (S) Per undersøger mulighederne nærmere. Drøftes på klubaften i ”Storstrømmen” den 14. marts. I får besked, når der foreligger nærmere.

Skærtorsdag den 6.april. Kyst tur efter havørred. Turene starter kl. 11. Turene henvender sig primært til pensionist og junior medlemmer, der gerne vil ud sammen med andre. 

Tanken er vi kan “holde øje” med hinanden, når vi er i vandet. 

Turene er med mulighed for fælles spisning, bålhygge og overnatning som tilvalg. 

Foreningen indkøber og tilbereder maden samt stiller al kogegrej til rådighed samt primitive shelters på stranden til overnatningen. 

Medlemmerne skal selv medbringe fiskegrej, sovepose, liggeunderlag og service til maden, hvis de ønsker at spise med og overnatte. 

Disse ture er på Falsters østkyst på udvalgte pladser, vi vælger, når vi kender til vind og vejr. Tilmelding og nærmere oplysninger hos Allan, 29 85 38 52, mail nidkaer@me.com.

 

Havørredtur den 22. april. (S) Morten hmraahauge@gmail.com tlf. 61546223 er turleder.

 

Geddepræmiere den 1. maj. (S) Den traditionelle dag på Maribo Sø med fiskeri og grill. Per er turleder. Henvendelse JensT 26844358

 

Fisketur på Falster efter hornfisk fredag d. 5. maj.
 
Store Bededag – fredag den 5. maj mellem kl. 10:00 – 14:00 kan du og familien få en god introduktion til lystfiskeriet – også selvom du aldrig har haft en fiskestang i hænderne.

 

Arrangementet henvender sig til alle uanset erfaringsniveau. Der stilles alt tænkeligt fiskeudstyr til rådighed, og I hjælpes godt i gang med kystfiskeriet.

 
Sted: For enden af Gammel Færgevej , 4850 Stubbekøbing ved det gamle færgeleje fra kl. 10:00, hvor vi fisker og nyder foråret ved vandet, frem til kl. 14:00.
 
Ingen tilmelding

 

Kyst tur efter havørreder d. 6. maj – UDSKUDT grundet vejret. Ny dato senere.

Denne tur efter havørreder og hornfisk henvender sig primært til nybegyndere, pensionister og junior medlemmer, der gerne vil ud sammen med andre. 

Tanken er vi kan “holde øje” med hinanden, når vi er i vandet eller ved vandet.  

Der kan fiskes fra kysten samt nogle enkle rev nær ved Garretvej.

Turen er med mulighed for fælles spisning og bål hygge om aftenen. 

Foreningen indkøber og tilbereder maden.

Du skal selv medbringe fiskegrej, evt. waders, drikkevare og service til maden, hvis du ønsker at spise med. 

Spisestedet er stranden ved skovkanten.

For at denne tur kan lade sig gøre, er vi afhængige af vejret. Det er ikke sjovt at grille og have bål, hvis det regner og blæser kraftigt fra øst.

Vi mødes ved pladsen på østkysten på Tunderup Strandvej ud for Garretvej kl 16

Det giver os 4 timer + til at fiske og hygge.

Tilmelding til Allan på telefon 2985 3852 eller nidkaer@me.com

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 3. maj

 

Pighvarretur til Ulvshale den 3. juni, (S) Morten hmraahauge@gmail.com tlf. 61546223 er turleder.

 

Medefiskeri i Hulemosesøen (S) evt. med juniorkonkurrence den 20. juni. Søren arrangerer.

 

Søndag den 25.juni. Fladfisk på Langelandsbæltet. Vi ser om fladfiskene har fået noget huld. Afgang med M/S Hanne fra Onsevig kl. 8.00 og hjemme igen kl. 15. 6 pladser. Pris: 375 kr. Tilmelding til JensT jenstudvad@gmail.com. Børsteorm købes om bord.

 

Og endnu en gang gennemføres en tur til Det Gule Rev i august. Tur med Bonito den 15. august, vi håber på en tur med Peter S. den 16. august efter makrel og tur med Bonito den 17. august. Bådturene med Bonito koster 1000 kr. pr. styk. 4 overnatninger a 250 kr. Dertil penge til transport og forplejning. Turleder er JensT. Nærmere oplysninger jenstudvad@gmail.com eller på tlf. 26844358

 

Tirsdag den 22. august. Makreltur på Øresund. Vi fisker med Jaws fra Vedbæk. Sejltid 7-14. Pris 400 kr, pensionister 350. Prisen er incl. sild til forfodring. 6 pladser. Turleder er JensT. Nærmere oplysninger jenstudvad@gmail.com eller på tlf. 26844358

Lørdag den 2. september. Kysttur efter havørred. Se nærmere under turen 1. april.

 

Fredag den 22. september. Fladfisketur fra Langø. Vi tager ud med Skjold fra Langø og fisker i det sydlige Langelandsbælt. 6 pladser. Pris 400 kr. Børsteorm skal bestilles forud. Turleder jens Tudvad jenstudvad@gmail.com

 

Lørdag den 7. oktober. Kysttur efter havørred. Se nærmere under turen 1. april.

 

Søndag den 29.oktober. Fladfisk på Langelandsbæltet. Afgang med M/S Hanne fra Onsevig kl. 8.00 og hjemme igen kl. 15. 6 pladser. Tilmelding til JensT jenstudvad@gmail.com. Pris: 375 kr. Børsteorm købes om bord.

 

Lørdag den 4. november. Sildetur på Øresund. Vi sejler med Jaws fra Vedbæk kl. 12-17. 6 pladser. Pris 300 kr. for seniorer og 250 kr. for pensionister. (Vi håber på denne måde at efterkomme ønsker fra medlemmer, der er i arbejde og derfor ikke kan deltage i ture om hverdagen). Turleder er Hans Erik Tlf: 40 13 84 07
E-mail:lh-pedersen@backs.dk

 

Lørdag den 18. november. Fladfisk på Langelandsbæltet. Afgang med M/S Hanne fra Onsevig kl. 8.00 og hjemme igen kl. 15. Tilmelding til JensT jenstudvad@gmail.com. Pris: 375 kr.  Børsteorm købes om bord.