Klubben råder over to både. Den ene båd står på en bådtrailer i Nykøbing F. området, den anden båd ligger i Maribo søerne. Vi håber, at mange flere medlemmer vil låne klubbens både og benytte sig af de fiske mæssige muligheder der åbner sig ved at fiske fra båd.

Det er gratis at låne klubbens både. Du skal dog selv betale for benzin til motor og eventuelle udgifter ved slæbestedet.

Alaska jolle (Nykøbing F. området)

Alaska jolle 430 – 14 fod

Mercury motor 10 HK

Båden står på en 600 kg. båd trailer

Anker, årer, øse og separat tank

Max. 3 personer

Redningsveste forefindes i klubbens lokaler (magasinrummet  – voksen og børne veste)

Båden skal stilles tilbage i rengjort stand. Eventuelle skader erstattes.

Brug din sunde fornuft og følg sikkerhedsreglerne til søs.

Kontakt formanden for båd udvalget Palle Lund – 23666049 (efter kl. 19.00) for oplysninger om, hvor båden kan hentes. Båden står i Nykøbing F. området. Eventuelt sms.

OBS! Husk altid at sende en mail til Palle når du vil låne båden. Palle koordinerer og sørger for, at der ikke er dobbelt booket. Palles e-mail adresse er : plu2345@gmail.com

 

Manual til Mercury 10 HK motor

OBS! Under transport skal motoren tippes til venstre. Der er markeret på motoren med “this side up”.

Forbind gul ende af benzinslangen til tank. Den anden ende forbindes til motor.

Løs luftskrue på tank.

Pump 6-8 gange på bolden.

Sæt dødmandsknappen i run – træk chokeren ud.

Start motoren.

Når den kører skubbes chokeren ind.

Kontroller at der kommer kølvandsstrålen fra motor. Hvis ikke stoppes motoren øjeblikkeligt.

Se på håndtaget for frem og tilbage.

Brug mindst oktan 95 blyfri.

Manual til Johnson 5 HK motor

Dødmandsknap aktiveres inden start (rød klemme)

Benzin slange påsættes.

Bold på benzin slange pumpes til den er hård.

Træk choker

Gear skal stå i neutral

Sæt gas håndtag i start position

Træk i snoren

Når motoren starter trykkes choker ind med det samme

Ved genstart trækkes choker ud igen

Husk benzin blanding er 2% 2 takts olie.

Klubbens båd i Maribo sø.

Der forefindes Johnson benzin motor til båden i Maribo – manualen til denne står længere oppe (manual til Johnson 5 HK 2 takts motor).

Ellers er mulighed for el-motor (se nedenstående).

El-motor og batteri:

Det forudsætter, at man har en nøglebrik til klubbens lokaler, da el-motoren og batteriet står i klubbens magasin rum.

Her forefindes ligeledes redningsveste, som man kan låne.

Brug af motor:

Sæt kabel til batteri , plus til puls og minus til minus. Drej håndtaget forward/reverse.

Selve båden:

Båden ligger ved Søndre Boulevard – Sømod (havn) bådplads nr. 58.

Der er kodelås på båden. Koden fås ved at ringe til Børge på telefonnummer: 54781894 eller 20441894.

Der forefindes årer i båden så det er muligt at komme ud uden el-motoren.

Båden efterlades låst og rengjort efter brug.