Kontingent fra 1. januar 2020

omfatter kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund og foreningskontingent til LNF1920

Langt det letteste er at bruge Fiskekort.dk: https://www.fiskekort.dk/foreninger/122/lystfiskerfor-for-nyk-f-og-omegn

Kontingenttype Sportsfiskerforbundet LNF1920 I alt
Senior 395,00 255,00 650,00
Familie 495,00 255,00 750,00
Junior 0-18 år 0,00 50,00 50,00
Ungdom 19-25 år 260,00 90,00 350,00
Pensionist 395,00 55,00 450,00

Husk! Hvis du går i din pengeinstitut med girokortet, og tilmelder din betaling til betalingsservice, så er det gratis at betale kontingentet, din betaling registreres hurtigere og fremover sker betalingen automatisk.

Medlemmerne modtager vores klubblad Lystfiskeren. Bladet bruges til omtale af kommende fisketure og øvrige arrangementer, beskrivelser om afholdte fisketure, natur- og ferieoplevelser. Medlemmerne er velkommen til at komme med indlæg i bladet. Vi mangler altid stof til klubbladet.

Du modtager desuden Danmarks Sportsfiskerforbunds blad Sportsfiskeren 4 gange årligt. Hvis du ikke modtager Sportsfiskeren, bedes du henvende dig til kassereren.

Som medlem af DSF er du dækket af en kollektiv ansvarsforsikring og en arbejdsskade forsikring, hvis du skulle være uheldig under frivilligt arbejde for foreningen.

Indmeldelse kan også ske til:

Kasserer Steen Andersen tlf. 54 82 28 25 mobil: 20332825 og

Formand Jens Tudvad tlf. 26844358

OBS: Vi vil meget gerne forbedre kommunikationen med vores medlemmer. Vil I være venlige at sende jeres e-mailadresser og telefonnumre til Steen Andersen steenib@gmail.com