Bestyrelsen har vedtaget, at vi i klubben forsøger os med en ny “metode”, således at nye junior medlemmer lærer at fiske. Herunder kan du se, hvad det går ud på. Det alt overvejende mål er, at vi gerne vil sikre, at nye juniorer får en alsidig viden om fiskeri og nogle gode fiskeoplevelser.

 

Regler mv. for juniorarbejdet

Mentors forpligtelser

Hvert nyt juniormedlem for tildelt en mentor, der er ansvarlig for, at junioren får mulighed for at deltage i de punkter, der står i skemaet. Hvis mentoren ikke selv kan varetage punktet, skal han sørge for kontakten til et andet medlem (hjælper), der kan.

Mentoren skal sørge for, at den ny juniormedlem får udleveret et skema (tryk på “junior skema” nederst for at se skemaet) med de punkter, junioren tilbydes at deltage i. Mentoren skal forklare junioren, hvad hvert enkelt punkt indeholder.

Mentoren og hjælperen skal have afleveret en børneattest til juniorlederen.

Mentoren og hjælperen må ikke drikke alkohol på turene, når juniormedlemmet deltager.

Mentoren/hjælperen noterer i skemaet, når et punkt er gennemgået.

Mentoren/hjælperen skal optræde etisk korrekt.

Mentoren/hjælperen sørger for, at junioren har anvendeligt fiskegrej og giver instruktion i anvendelsen af dette. Grejet kan lånes.

Mentoren skal være i dialog med forældre i fornødent omfang.

 

Juniors forpligtelser

Junioren skal være mellem 12 og 18 år og skal kunne klare sig selv under turene.

Junioren er ansvarlig for passende påklædning (evt. hjælp fås hos mentor). Redningsvest, der er obligatorisk at bære på ture fra båd, og waders kan lånes. Junioren skal selv sørge for forplejning.

Junioren er ansvarlig for at transportere sig til og fra aftalt sted for egen regning. Mentoren kan bede om penge til brændstof i beskedent omfang.

Junioren betaler, hvor der er udgifter forbundet med et arrangement/tur.

Aftalte ture binder økonomisk.

Junioren må ikke drikke alkohol.

Junioren er omfattet af Danmarks Sportsfiskerforbunds kollektive ansvarsforsikring. Den dækker skader, som junioren måtte forvolde under fiskeri, hvis ikke egen forsikring dækker.

 

Et juniormedlemsskab koster 50 kr. om året. Du kan også blive medlem via et familiemedlemsskab.  Se “Bliv medlem” på hjemmesidens menubjælke.

junior-skema