Søg

Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Forfatter

jenstudvad

Mosetur 15. marts

Der er nu lagt referat fra turen ud under “turreferater”

Foreløbigt turprogram

Der foreligger nu foreløbigt turprogram for 2020. Læs det og følg opdateringerne.

Ny lakserekord i LNF1920

Jan har slået sin egen klubrekord. Læs mere under turreferater .

Vandpleje og miljø

Bemærk, at du kan få indlæg fra LNF1920s miljøudvalg på menulinien.

Donnemoseløbet er restaureret. Læs mere under “Vandpleje og Miljø”

Beretning generalforsamling 28.2.2020

Beretningen fra generalforsamlingen ligger nu klar til læsning

Indkaldelse til generalforsamling 2020

 

Indkaldelse til generalforsamling                                          

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2020 kl. 19.00 i Foreningens lokaler på GP.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

 1. Formanden aflægger beretning.
 2. Juniorlederen aflægger beretning.
 3. Nedsatte udvalg orienterer Generalforsamlingen.
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag drøftes og bringes til afstemning.
 6. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 7. Valg til bestyrelsen jævnfør §8.
 8. Valg til juniorudvalg.
 9. Valg til andre udvalg.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af 1 revisorer.
 12. Valg af 1 revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

Ad 8: På valg er Steen for 1 år, JensT og Michael Madsen

Ad.9: På valg er Kasper J, Michael M. og Freddy

Ad 10:    Båd: Palle Lund

Klublokale: Freddy, Flemming, Peter S.

Miljø:Martin Mortensen, Michael Madsen og JensT

Hjemmeside: JensT, Michael M og Kasper J

Tur: JensT, Børge, Jan A, Michael M og Kasper J.

Ad 11:      Jan Andersen og Peter Schultz er på valg

Ad 12:      Kim Riis og/eller Henrik Dunk er på valg.

Ad 13.      Hardy Høj er på valg.

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning: 3 stk. smørrebrød og en øl/vand for 50 kr. Bestilling hos Steen tlf. 54 82 28 25 mail steenib@gmail.com eller JensT tlf. 26 84 43 58 mail jenstudvad@gmail.com senest den 25. februar.

Fladfisketur den 11. november

Fladfisketur søndag den 11. november

Vejret var rimeligt, da vi sejlede ud fra Onsevig med Erik Johansen. Vinden var lidt frisk fra syd-øst, men ikke værre, end det var rimeligt for de fleste. Vi sejlede langt mod syd, næsten ned til færgeruten, før vi fandt fisk af betydning. Der kom mange fine skrubber og isinger om bord. Børge fik en skrubbe på 925 g, godt nok kroget i halen, og Jens fik en ising på 620 g. Han var også ubeskeden at tage de fleste -23 stk. i alt.

Det var en dag, hvor der skulle farver på forfangene. Således var Freddy ikke heldig med et ”ferskt” forfang. Han stod lige ved siden af Jens og fangede kun en, selv om han skiftede agn flittigt. Den blev fanget ca. 140 fisk i alt.

JensT

Sildetur

Sildetur den 2. november

Der var god plads på Antares fra Elidarederiet på turen efter sild, og kursen blev sat på Kobberværket på sverigessiden af Øresund. Skipper søgte og søgte, men sildene stod desværre spredt i småflokke, så det blev ikke til det helt store. En times tid før slut kom der lidt samling på dem, og det reddede dagen lidt. Jens, som var den, der fangede flest, fik fanget 84 sild, en makrel og en sej.

Vi havde lavet et væddemål om største torsk, som 8 deltog i. Hans Erik ønskede dog ikke at deltage, hvilket nok ærgrede ham bagefter, idet han fangede den eneste torsk over målet. Den vejede vel omkring 2½ kg. Han og Hardy fangede desuden en del sej.  Endelig blev der fanget en lange, som skipper fik med hjem.

JensT

Fladfisketur den 6. oktober

Fladfisketur den 6. oktober

Så kom vi ud på tur efter fladfiskene igen. Det havde været relativt stille et par dage, så optimismen var stor, da vi stod ud fra Onsevig med Erik Johansen ved roret på M/S Hanne, og der var da også fisk næsten som i ”de gode gamle” dage. Niels fik flest med 26 stk. med hjem, og Hardy, Michael og undertegnede havde over 20. Største fisk var en rødspætte på godt et kg. fanget af Daniel fra Vordingborg.

JensT

Blog på WordPress.com.

Up ↑