Nyhedsbrev fra foreningsformanden

Hej lystfiskere

Mit navn er Allan, og jeg er ny formand for vores lystfiskeriforening. 

Kort om mig. Jeg er lærer i Folkeskolen, forældre og partner til en skøn kvinde. 

Derudover er jeg i gang med at opstarte egen friluftsvirksomhed, aktiv i Danmarks Naturfredning, medlem af kommunens Grønt Råd, aktiv i Grusbanden og lystfisker m.m.

Her er mit første nyhedsbrev til jer alle. 

Siden jeg overtog formandsposten ultimo februar har læringskurven været heftigt opadgående. 

Mine primære arbejdsområder er gøre foreningens arbejde mere synligt, lave mere vand og fiskepleje samt opbygge en junior afdeling i foreningen. 

Derudover skal jeg samarbejde med diverse kommunale instanser, Sportsfisker Forbundet, Grusbanden Sjælland, DTU Aqua, Grønt Råd, Fishing Zealand samt andre foreninger / interessegrupper i vores region. 

Et af de udvalg jeg især har set frem til at gå ind i er Grønt Råd, hvor jeg er meget tydelig i budskabet til landbruget og Kommunens Teknik og Miljø afd. omkring vores ønske om en ny kultur i deres fremgangsmåder, når de arbejder med og ved åerne.

Mit hjertebarn er vand -og fiskepleje. I den forgangne sæson nåede vi, at tælle og registrere aktive gydebanker i 11 af de 13 udvalgte lokale åer, vi tæller og registrerer i. 

Under arbejdet med tælling og registrering af gydebankerne oplevede vi en februar med voldsom meget vandføring i åerne. Det gjorde det svært at se gydebankerne, men omvendt så vi, at vores tidligere arbejde med udlægning af 200 tons gydegrus og 100 tons skjulesten ikke har påvirket vandføringen i nogle af de åer, hvor vi tidligere har lavet vores vandplejearbejde med restaurering af dele af åløb. 

Foreningens medlemmer har også deltage i en anden tælling og registrering. Denne gang blev der talt fisk. Dette tiltag omhandler registrering af brakvandsgedder, aborre og skaller. Jeg kan desværre ikke fortælle mere om denne udsøgelse, da det er en del af et større kommunalt projekt, der indtil videre er forbeholdt de “få”. 

Jeg nævner forløbet, da jeg er stolt af de deltagendes engagement i undersøgelse, der ikke var forløbet så vel, hvis ikke der havde været frivilligt forenings arbejde med ind over. 

Igen i år har foreningen to dage, hvor vi ved hjælp af midler fra fisketegnsmidlerne er ude og udsætte smolt i vores lokale åer. 

I april satte vi 58.000 blanke halvårs ørreder på 14 – 17 cm ud.

Jens Tudvad vil senere skrive mere om dette tiltag senere. 

I efteråret kommer endnu en dag, hvor vi udsætter flere halvårs ørreder.

Medlemmer fra LNF 1920 har i samarbejde med Grusbanden Sjælland også været ud og følge op på tidligere arbejde med vandpleje i Guldborgsund Kommune. I begyndelsen af april var vi ved Frejlev å og plante 185 træer.

I kan læse mere om dette tiltag i dette link til artiklen.

Overordet set har foreningen har tre positive artikler i pressen siden marts, hvilket er godt for foreningens omdømme. 

Der er også kommet mere gang i foreningens Facebook side, hvilket har skabt mere trafik på siden, hvilket i sidste ende skaber mere positiv opmærksomhed på vores forening og dennes virke. 

Som formand er jeg påbegyndt et samarbejde med Møns Sportsfiskerforening. Samarbejdet skal bl.a. føre os frem til flere ture og flere foredrag i vinterhalvåret. Et samarbejde vi ønsker også skal udvides til andre lokale lystfiskerforeninger. 

LNF 1920 har valgt at arbejde sammen med Fishing Zealand om at få flere juniorer ud at fiske. 

Sammen med LNF 1920 arrangementet Børnenes Lystfiskeriets Dag tilbyder vi således to weekender i træk kystture til børn og unge i alderen 10 – 18år.

Den første tur er den 22. maj og den opfølgende tur er 26. maj. Begge gange bliver det ved Tunderup Strand ud for Herskabsvej. 

Som sidste orienteringspunkt kan jeg berette at de otte pladser til fluekasterkurset blev revet væk. 

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at foreningens arbejde gør en forskel. Det tydeligt at se, når man er en del af arbejdet. 

Vi mangler flere lystfiskere, biologer og friluftsinteresserede frivillige, der vil gå ind i vores arbejde. Vi mangler flere frivillige, der vil deltage i arbejdet med at gøre Guldborgsund Kommune til en grøn og frodig kommune med gode vilkår for lystfiskeriet. 

Vi mangler erfarne lystfiskere, der vil hjælpe de kommende generationer af lystfiskere ind i denne fantastiske verden med naturen i centrum. 

Lad høre fra dig, hvis du vil deltage i fremtidens foreningsarbejde. Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig på telefon 2985 3852 eller e-post nidkaer@me.com

Allan Hansen, Formand for Lystfiskeriforeningen for Nykøbing og Omegn af 1920 

Knæk og Bræk! 

Nyhedsbrev fra formanden 

Nyhedsbrev til medlemmer af Lystfiskeriforening for Nykøbing og Omegn af 1920 

Hej lystfiskere

Mit navn er Allan, og jeg er ny formand for vores lystfiskeriforening. 

Kort om mig. Jeg er lærer i Folkeskolen, forældre og partner til en skøn kvinde. 

Derudover er jeg i gang med at opstarte egen friluftsvirksomhed, aktiv i Danmarks Naturfredning, medlem af kommunens Grønt Råd, aktiv i Grusbanden og lystfisker m.m.

Her er mit første nyhedsbrev til jer alle. 

Siden jeg overtog formandsposten ultimo februar har læringskurven været heftigt opadgående. 

Mine primære arbejdsområder er gøre foreningens arbejde mere synligt, lave mere vand og fiskepleje samt opbygge en junior afdeling i foreningen. 

Derudover skal jeg samarbejde med diverse kommunale instanser, Sportsfisker Forbundet, Grusbanden Sjælland, DTU Aqua, Grønt Råd, Fishing Zealand samt andre foreninger / interessegrupper i vores region. 

Et af de udvalg jeg især har set frem til at gå ind i er Grønt Råd, hvor jeg er meget tydelig i budskabet til landbruget og Kommunens Teknik og Miljø afd. omkring vores ønske om en ny kultur i deres fremgangsmåder, når de arbejder med og ved åerne.

Mit hjertebarn er vand -og fiskepleje. I den forgangne sæson nåede vi, at tælle og registrere aktive gydebanker i 11 af de 13 udvalgte lokale åer, vi tæller og registrerer i. 

Under arbejdet med tælling og registrering af gydebankerne oplevede vi en februar med voldsom meget vandføring i åerne. Det gjorde det svært at se gydebankerne, men omvendt så vi, at vores tidligere arbejde med udlægning af 200 tons gydegrus og 100 tons skjulesten ikke har påvirket vandføringen i nogle af de åer, hvor vi tidligere har lavet vores vandplejearbejde med restaurering af dele af åløb. 

Foreningens medlemmer har også deltage i en anden tælling og registrering. Denne gang blev der talt fisk. Dette tiltag omhandler registrering af brakvandsgedder, aborre og skaller. Jeg kan desværre ikke fortælle mere om denne udsøgelse, da det er en del af et større kommunalt projekt, der indtil videre er forbeholdt de “få”. 

Jeg nævner forløbet, da jeg er stolt af de deltagendes engagement i undersøgelse, der ikke var forløbet så vel, hvis ikke der havde været frivilligt forenings arbejde med ind over. 

Igen i år har foreningen to dage, hvor vi ved hjælp af midler fra fisketegnsmidlerne er ude og udsætte smolt i vores lokale åer. 

I april satte vi 58.000 blanke halvårs ørreder på 14 – 17 cm ud.

Jens Tudvad vil senere skrive mere om dette tiltag senere. 

I efteråret kommer endnu en dag, hvor vi udsætter flere halvårs ørreder.

Medlemmer fra LNF 1920 har i samarbejde med Grusbanden Sjælland også været ud og følge op på tidligere arbejde med vandpleje i Guldborgsund Kommune. I begyndelsen af april var vi ved Frejlev å og plante 185 træer.

I kan læse mere om dette tiltag i dette link til artiklen.

Overordet set har foreningen har tre positive artikler i pressen siden marts, hvilket er godt for foreningens omdømme. 

Der er også kommet mere gang i foreningens Facebook side, hvilket har skabt mere trafik på siden, hvilket i sidste ende skaber mere positiv opmærksomhed på vores forening og dennes virke. 

Som formand er jeg påbegyndt et samarbejde med Møns Sportsfiskerforening. Samarbejdet skal bl.a. føre os frem til flere ture og flere foredrag i vinterhalvåret. Et samarbejde vi ønsker også skal udvides til andre lokale lystfiskerforeninger. 

LNF 1920 har valgt at arbejde sammen med Fishing Zealand om at få flere juniorer ud at fiske. 

Sammen med LNF 1920 arrangementet Børnenes Lystfiskeriets Dag tilbyder vi således to weekender i træk kystture til børn og unge i alderen 10 – 18år.

Den første tur er den 22. maj og den opfølgende tur er 26. maj. Begge gange bliver det ved Tunderup Strand ud for Herskabsvej. 

Som sidste orienteringspunkt kan jeg berette at de otte pladser til fluekasterkurset blev revet væk. 

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at foreningens arbejde gør en forskel. Det tydeligt at se, når man er en del af arbejdet. 

Vi mangler flere lystfiskere, biologer og friluftsinteresserede frivillige, der vil gå ind i vores arbejde. Vi mangler flere frivillige, der vil deltage i arbejdet med at gøre Guldborgsund Kommune til en grøn og frodig kommune med gode vilkår for lystfiskeriet. 

Vi mangler erfarne lystfiskere, der vil hjælpe de kommende generationer af lystfiskere ind i denne fantastiske verden med naturen i centrum. 

Lad høre fra dig, hvis du vil deltage i fremtidens foreningsarbejde. Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig på telefon 2985 3852 eller e-post nidkaer@me.com

Allan Hansen, Formand for Lystfiskeriforeningen for Nykøbing og Omegn af 1920 

Knæk og Bræk!