Indkaldelse til generalforsamling                                          

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2020 kl. 19.00 i Foreningens lokaler på GP.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

 1. Formanden aflægger beretning.
 2. Juniorlederen aflægger beretning.
 3. Nedsatte udvalg orienterer Generalforsamlingen.
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag drøftes og bringes til afstemning.
 6. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 7. Valg til bestyrelsen jævnfør §8.
 8. Valg til juniorudvalg.
 9. Valg til andre udvalg.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af 1 revisorer.
 12. Valg af 1 revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

Ad 8: På valg er Steen for 1 år, JensT og Michael Madsen

Ad.9: På valg er Kasper J, Michael M. og Freddy

Ad 10:    Båd: Palle Lund

Klublokale: Freddy, Flemming, Peter S.

Miljø:Martin Mortensen, Michael Madsen og JensT

Hjemmeside: JensT, Michael M og Kasper J

Tur: JensT, Børge, Jan A, Michael M og Kasper J.

Ad 11:      Jan Andersen og Peter Schultz er på valg

Ad 12:      Kim Riis og/eller Henrik Dunk er på valg.

Ad 13.      Hardy Høj er på valg.

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning: 3 stk. smørrebrød og en øl/vand for 50 kr. Bestilling hos Steen tlf. 54 82 28 25 mail steenib@gmail.com eller JensT tlf. 26 84 43 58 mail jenstudvad@gmail.com senest den 25. februar.