Der indkaldes hermed til generalforsamlig for 2020 i klubbens lokaler på GP fredag den 15. oktober 2021 kl. 19.00. Der er udsendt detaljeret dagsorden til medlemmerne via e-mail, og den kan læses under “Generalforsamling mm” her på hjemmesiden.

Jens Tudvad, formand