Formandens beretning ved generalforsamlingen og turreferat fra fladfisketuren er lagt ind